Geveke Fysiotherapie en Podologie

Vergoeding

Fysiotherapie

Voor de meeste mensen is het bekend wat hun zorgverzekeraar per jaar vergoedt aan fysiotherapie. De hoeveelheid behandelingen die vergoed worden per jaar is namelijk vaak een bewuste keuze wanneer er voor een bepaalde zorgpolis wordt gekozen. Wanneer u zich niet bewust bent van het aantal voor u vergoede behandeling per jaar, kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar of nakijken op de volgende pagina: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/fysiotherapie

In de praktijk van Medisch Punt waarin ik werkzaam ben, is echter gekozen om contracten met verschillende zorgverzekeraars niet te tekenen. Voor de redenatie hierachter en een overzicht welke contracten wel en niet getekend zijn, zie www.medischpunt.nl/zorgverzekering

Podologie

Per zorgverzekeraar is het verschillend wat er wel en wat er niet vergoed wordt qua behandeling van de podoloog. Hierbij wordt in sommige gevallen onderscheid gemaakt tussen vergoedingen van consulten en die van aangemeten steunzolen. Via onderstaande link kunt u nakijken of podologie vergoed wordt binnen uw pakket. Ook kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

https://www.podonet.nl/insurance_widget/vergoeding_widget.php

Bron: Stichting LOOP